2 på over 8 på en dag er ikke daglig kost, begge svømmer lykkelig videre