Forslag til forskrift for fiske i Tyrifjorden og Steinsfjorden

Her kan dere lese de nye forslagene